Wat moet je als ondernemer aanleveren om de aanvraag spoedig te laten verlopen?

Entiteitsstructuur
Kopie van de (oprichtings)statuten*
Recent en (digitaal) gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel
Kopie paspoort directieleden en aandeelhouders*
Kopie aandeelhoudersregister*
Verificatie van huisadressen / aandeelhouders (> 25% van de aandelen). Dit kan bijvoorbeeld via een energierekening niet ouder dan 3 maanden.*
Organisatiediagram van de onderneming
Korte samenvatting van opleiding en werkverleden van directieleden en aandeelhouders
Jaarrekening 2017 en interne cijfers 2018
Interne interim cijfers 2019 (balans en Verlies- en Winstrekening)
Geschatte omzet aankomende 12 maanden per land
Informatie over afschrijvingen op debiteuren: 1) totaalbedrag, 2) aantal debiteuren, 3) naam debiteur hoogste afschrijving
Kopie van een standaard verkoop- of licentiecontract
Kopie Algemene Voorwaarden
Huidige debiteurenstambestand

• onbewerkt, rechtstreeks uit het systeem in XLS, CSV of TXT format
• verplichte informatie: debiteurnummer, naam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres,
btw-nummer en/of KvK nummer

Wanneer er de toevoeging van een * achter de gevraagde informatie staat, dan gaat het om een gecertificeerd stuk. Deze informatie is nodig om te komen tot een soepele intake.

Alle benodigde documenten gereed?