Klaar voor de start? Wij wel!

Kom jij in aanmerking voor werkkapitaalfinanciering en heb je voor ons de benodigde documenten gereed? Start direct met je aanvraag!

Start hieronder je aanvraag

Heb je een omzet van minimaal 1 mio?

Ben je operatief binnen het B2B-segment?

Zijn de desbetreffende vorderingen verzekerbaar?

Kopie van de (oprichtings)statuten *

Kopie paspoort directieleden en aandeelhouders *

Kopie aandeelhoudersregister *

Verificatie van huisadressen aandeelhouders (> 25% van de aandelen).
Dit kan bijvoorbeeld via een energierekening niet ouder dan 3 maanden. *

Optioneel kun je de volgende documenten alvast aanleveren, dit zal het aanvraag proces verstellen.

Entiteitsstructuur

Recent en (digitaal) gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel

Organisatiediagram van de onderneming

Korte samenvatting van opleiding en werkverleden van directieleden en aandeelhouders

Jaarrekening 2017 en interne cijfers 2018

Interne interim cijfers 2019 (balans en Verlies- en Winstrekening)

Geschatte omzet aankomende 12 maanden per land

Informatie over afschrijvingen op debiteuren: 1) totaalbedrag,
2) aantal debiteuren 3) naam debiteur hoogste afschrijving

Kopie van een standaard verkoop- of licentiecontract

Kopie Algemene Voorwaarden

Huidige debiteurenstambestand
• onbewerkt, rechtstreeks uit het systeem in XLS, CSV of TXT format
• verplichte informatie: debiteurnummer, naam, adres, postcode, plaats, land, emailadres, BTW-nummer en/of KvK nummer